Αποστολή αγγελίας

Η δημοσίευση αγγελιών στο ΑνταλλάΖΩ θα αφορά ΜΟΝΟ ογκώδη αντικείμενα ή αντικείμενα που δεν υπάρχουν ήδη στο χώρο. 

Για δημιουργία της δικής σας αγγελίας, στείλτε μας τα παρακάτω στοιχεία στο antallazokorinthos@gmail.com.

Προϋποθέσεις για δημοσίευση της αγγελίας σας:

  • να μας αποστείλετε όλα τα στοιχεία που ζητάμε παρακάτω
  • να βρίσκεστε σε περιοχή της Κορινθίας
  • η αγγελία σας να έχει ανταλλακτικό χαρακτήρα σύμφωνο με το πλαίσιο λειτουργίας του ΑνταλλάΖΩ.

Στοιχεία αγγελίας

ΑνταλλάΖΩ (*τι ζητάτε ή/και τι προσφέρετε):
Όνομα ή ψευδώνυμο:
Περιοχή:
E-mail:
Τηλέφωνο: